En dålig och en bra nyhet inom NODEs forskningsområde

Den 28 februari 2015 var dagen då det sista numret av Sundsvallsbaserade lokaltidning Dagbladet Nya Samhället gavs ut. Detta är tyvärr en tråkig illustration på att NODEs övergripande forskningsprogram ”Om pressen försvinner” både är synnerligen aktuellt och behövs. En text som reflekterar över tidningens 115 år långa historia hittar du här:

http://www.st.nu/medelpad/sundsvall/115-ariga-kampen-om-nyheterna-ar-over

Dessvärre är detta sannolikt inte den sista nedläggningen vi ser av lokala morgontidningar. Därför är det glädjande att regeringens har tillsatt en medieutredning under ledning av Annette Novak. Utredningen har tydliga och bra direktiv:

  • Utredningens utgångspunkt ska vara de demokratiska utmaningar som följer av medieutvecklingen och våra förändrade konsumtionsmönster av media. Allmänhetens behov av allsidig information och individens möjlighet att vara demokratiskt delaktig oberoende av bostadsort ska stå i fokus. Utredaren ska även undersöka om det finns geografiska områden där tillgången till mediebevakning av lokala frågor och beslutsprocesser är särskilt svag.
  • En särskild utredare ska analysera behovet av nya mediepolitiska verktyg som ligger bortom dagens system för presstöd. När presstödsförordningen upphör att gälla bedömer regeringen att presstödet i dess nuvarande form behöver ersättas av nya mediepolitiska insatser som kan skapa goda förutsättningar för kvalitetsjournalistik och lokalt nyhetsmaterial oavsett distributionssätt.
  • Förslagen bör syfta till att främja möjligheterna för allmänheten att ta del av journalistik som präglas av mångfald, allsidig nyhetsförmedling, kvalitet och fördjupning, oavsett var i Sverige man bor.
  • Utredaren ska i sin analys väga in aspekten av samernas status som urfolk samt de nationella minoriteternas behov och rättigheter när det gäller de nationella minoritetsspråken. Utredaren ska också beakta behoven av tillgängliga medier för personer med funktionsnedsättning, samt det allmänna biblioteksväsendets roll.

Däremot finns det skäl att ställa sig frågande till tidshorisonten och omfattningen på utredningen. Utredaren ska göra ha en första analys klar till 31 oktober i år och hela utredningen ska vara klar senast den 30 april 2016. Mot bakgrund av att det i dagsläget exempelvis saknas aktuella systematiska undersökningar om hur mediebevakningen ser ut på olika orter i Sverige är det mycket data som ska tas fram på relativt kort tid. Man kan också ställa sig frågan om varför Public Service har utelämnats då de i högsta grad behöver tas i beaktande när lokal och regional mediebevakning diskuteras.

Trots dessa reservationer måste en medieutredningen ändå applåderas då dessa frågor, som vår kollega Professor Jesper Strömbäck kallar ”Demokratins klimatfråga”, äntligen diskuteras på högsta politiska nivå.

One thought on “En dålig och en bra nyhet inom NODEs forskningsområde

  1. Att public service utelämnats stämmer väl överens med hur det sett ut tidigare i svensk mediepolitikhistoria: press och etermedier räknas som separata och utreds separat. För 50 år sen var det kanske mer relevant men med tanke på att medielandskapet ser ut som det gör idag är det som du säger konstigt. För publiken är det kanske inte så stor funktionell skillnad om lokalnyheterna dyker upp på lokaltidningens hemsida eller SVT:s regionala hemsida.

Lämna ett svar till Henrik Ö Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *