Kommer algoritmerna att ta mitt jobb?

I början av 2014 publicerade jag en artikel i tidskriften Journalism Practice. Artikeln baserades på en pilotstudie jag gjort av hur publiken värderar automatiskt genererade nyhetsartiklar. Mycket kort kan man säga att experimentet gick ut på att låta en grupp läsa en artikel skriven av en ”robot” och en annan grupp läste en artikel skriven av en journalist. De fick sedan betygsätta olika aspekter (t.ex. läsbarhet, trovärdighet, tydlighet och om det var trevlig att läsa) av texten. Avslutningsvis fick de en fråga om de trodde att texten var skriven av en människa eller en ”robot”.

(more…)

Read More