Mikrobetalningar en väg framåt för nyhetsorganisationer?

För traditionella nyhetsorganisationer (läs: dagstidningar) handlar den stora problematiken kring nyhetsjournalistiken om hur man ska kunna ta betalt för den. Diskussionen om betalnings- och affärsmodeller är vidsträckt och komplex men med tydlig relevans för NODE:s forskningsområde – att gratisalternativ nu konkurrerar med sådant man tidigare fick betala för är förstås en viktig anledning (men inte den enda!) till att dagstidningen som medium och institution försvagas. (more…)

Read More

NODE representerat vid Cardiff Future of Journalism Conference, 10-11/9 2015

Varannat år hålls vid Cardiff School of Journalism, Media and Cultural Studies en stor konferens om journalistikforskning: Future of Journalism. Här samlas många av världens främsta journalistikforskare och årets tema är “Risks, Threats, and Opportunities”. Vi är väldigt glada att flera NODE-forskare i olika konstellationer kommer få tillfälle att presentera sin forskning vid denna konferens. Följande papers kommer presenteras av NODE:s forskare med kollegor:

(more…)

Read More

NODEs forskare presenterar på ICA:s (International Communication Association) konferens i San Juan, Puerto Rico, 21-25 maj

Den största internationella konferensen inom medie- och journalistikforskning organiseras årligen av ICA, International Communication Association. I år äger konferensen rum i San Juan, Puerto Rico, 21-25 maj. Där presenterar forskare från världen över sina resultat i olika forskningspapers. NODEs forskare kommer att vara väl representerade på denna konferens, där vi presenterar fyra papers med direkt eller indirekt koppling till NODE (ungefär 40 procent av alla papers som skickas in kommer med på konferensen). Dessa papers är: (more…)

Read More

Hur många journalister?

Läser i senaste numret av Resumé, tyvärr finns artikeln inte tillgänglig online) att 1000 journalistjobb i Sverige försvunnit de senaste två åren. Detta bygger på Resumés egen kartläggning. Journalistförbundets talesman, som också citeras i artikeln, är något mer modest i sin uppskattning och räknar med att ungefär 800 jobb försvunnit under samma tidsperiod. www.resume.se (more…)

Read More