Filterbubblan är klass-ifierad

Nyhetsforskning har kritiserats för att lägga för stort fokus på massmedier och på så vis bortse från den nyhetskonsumtion som sker genom digitala medier. På internet, har man menat, kan alla konsumera i princip vilka nyheter som helst. Så må det vara – i teorin. I praktiken kommer människor orientera sig på olika sätt – livsstilar, utbildningsnivåer och klass kommer generera olika typer av orienteringar. Åtminstone enligt kultursociologiska teorier.

(more…)

Read More