Gratis arbete och betalt innehåll: Vem betalar för journalistiken?

I det här inlägget vill jag lyfta fram två trender som båda definierar stora delar av journalistiken under 2000-talet. Båda kan tolkas som symptom på nyhetsmediernas desparata jakt efter ekonomisk vinning i en tid då läsarna väljer bort tidningsprenumerationer och upplagorna krymper. Båda handlar således om pengar. Men istället för att fokusera på läsarnas ovilja att betala för nyheter vill jag här peka på nyhetsmediernas ökade intresse för gratis innehåll.

(more…)

Read More