Mikrobetalningar en väg framåt för nyhetsorganisationer?

För traditionella nyhetsorganisationer (läs: dagstidningar) handlar den stora problematiken kring nyhetsjournalistiken om hur man ska kunna ta betalt för den. Diskussionen om betalnings- och affärsmodeller är vidsträckt och komplex men med tydlig relevans för NODE:s forskningsområde – att gratisalternativ nu konkurrerar med sådant man tidigare fick betala för är förstås en viktig anledning (men inte den enda!) till att dagstidningen som medium och institution försvagas. (more…)

Read More

En dålig och en bra nyhet inom NODEs forskningsområde

Den 28 februari 2015 var dagen då det sista numret av Sundsvallsbaserade lokaltidning Dagbladet Nya Samhället gavs ut. Detta är tyvärr en tråkig illustration på att NODEs övergripande forskningsprogram ”Om pressen försvinner” både är synnerligen aktuellt och behövs. En text som reflekterar över tidningens 115 år långa historia hittar du här:

(more…)

Read More