När kommer robotjournalistiken till Sverige?

Den 17 mars 2014 inträffade en jordbävning utanför Westwood i Kalifornien. Tre minuter senare hade LA Times publicerat en notis om detta på sin webb. Det som gjorde denna publicering möjlig var ett litet program framtaget för att hämta in information om jordbävningar och utifrån denna information skriva en kort notis.

Fenomenet med att algoritmer samlar in, värderar och sorterar data och sedan till exempel skapar artiklar med brödtext, diagram och tabeller har kommit att kallas robotjournalistik. Några exempel är statsheet.com som levererar matchreferat från NFL och Associated Press som numer köper in finansiella rapporter som produceras av ett system som heter Wordsmith från företaget Automated Insights.

I Sverige tycks det än så länge vara sparsmakat med robotjournalistik men givet att systemen blir bättre och bättre och kan producera många nyheter med ett lågt enhetspris skulle det förvåna mig om det inte har automatiskt genererat nyhetsinnehåll på svenska nyhetssajter inom fem år.

Robotjournalistik väcker många frågor om t.ex. ansvarsutkrävning (vem ska man klaga på om roboten gör fel?), öppenhet (hur ska man kunna granska ”robotarnas” värderingar, filtrering, sortering etc) och förstås om arbetsmarknaden för journalister. Å ena sidan kan man tänka att robotjournalistiken kan frigöra resurser till mer kvalificerad journalistik, å andra sidan kan man tänka att robotjournalistiken blir ett sätt spara pengar i redan hårt pressade medieföretag. En sak är i alla fall säker – vi kommer att återkomma till detta på den här bloggen framöver.

För den som är intresserad av lite mer information:
Can an algorithm write a better news story than a human reporter?
http://www.wired.com/2012/04/can-an-algorithm-write-a-better-news-story-than-a-human-reporter/all/

Robotjournalistens anatomi
http://www.nickdiakopoulos.com/2014/06/12/the-anatomy-of-a-robot-journalist/

AP and automated earning reports
http://automatedinsights.com/AP_Case_Study/

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *