NODEs forskare presenterar på ICA:s (International Communication Association) konferens i San Juan, Puerto Rico, 21-25 maj

Den största internationella konferensen inom medie- och journalistikforskning organiseras årligen av ICA, International Communication Association. I år äger konferensen rum i San Juan, Puerto Rico, 21-25 maj. Där presenterar forskare från världen över sina resultat i olika forskningspapers. NODEs forskare kommer att vara väl representerade på denna konferens, där vi presenterar fyra papers med direkt eller indirekt koppling till NODE (ungefär 40 procent av alla papers som skickas in kommer med på konferensen). Dessa papers är:

Raul Ferrer: “The Gamification of Mobile News: Adapting Traditional Journalism to the Challenges and Opportunities of Mobile Devices” – handlar om hur nyhetsorganisationer använder sig av s k gamification för att locka publik till mobila nyhetstjänster, samt hur publiken upplever och använder sig av sådan gamificiation.

Charu Uppal: “Mobilizing the Public at Multiple Levels: Satyamev Jayate, a Case Study” – handlar om hur det uppmärksammade indiska TV-programmet Satyamev Jayate använt sig av innovativa strategier för att engagera och aktivera publiken i diskussion av viktiga samhällsfrågor.

Karin Fast, Henrik Örnebring & Michael Karlsson: “Metaphors of Free Labor: A Typology of Unpaid Work in the Media Sector” – ett teoretiskt paper som handlar om hur man ska se på det faktum att gratisarbete i olika former breder ut sig inom mediesektorn, inte minst journalistiken.

Henrik Örnebring, Johan Lindell, Christer Clerwall & Michael Karlsson: “Autonomy from the inside: Journalists’ perceptions of workplace autonomy in five European countries” – handlar om hur journalister i Sverige, England, Tyskland, Italien och Estland upplever möjligheterna till självständigt journalistiskt arbete på sina arbetsplatser, och hur denna självständighet påverkas av externt tryck (från t ex politiska och kommersiella aktörer) och internt tryck (t ex från kollegor eller redaktionella hierarkier).”

Mer populärvetenskapliga sammanfattningar av resultaten från dessa papers kommer inom kort på denna blogg!

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *