Nyhetskonsumtion online – En fråga om livsstil?

Jag skriver en forskningsartikel tillsammans med Jonas Ohlsson vid Göteborgs universitet. Vi tittar närmare på vilka faktorer som påverkar svenskars nyhetsvanor online. Till vår hjälp har vi SOM-institutets årliga enkätundersökning.

De preliminära resultaten är spännande. Att konsumera ”elitmedier” (Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet) online är förknippat med en hög utbildning och att ha växt upp i tjänstemannahem. Men även livsstil spelar roll. De som dras mot ”finkulturen” (gå på teater och konsert) och ofta äter middag ute och går på bio – är de som i högst grad konsumerar elitmedierna. Det motsatta mönstret ser vi när det kommer till Aftonbladet och Expressen – där ser vi inte en ”kulturelit” som läsare.

Denna relation mellan klass och nyhetsvanor gäller inte bland äldre generationer som växt upp i ett relativt enhetligt medielandskap. Det blir snarare aktuellt bland yngre som växt upp i tider där det individuella medievalet blir viktigare.

När medielandskapet fragmenteras och människor tvingas göra fler val när det gäller sin nyhetsdiet så spelar klass roll. Vi bör förvänta oss att människors utbildningsnivå, deras sociala bakgrund och livsstil kommer spela större roll för hur (och om) de navigerar bland nyheter. På ett övergripande plan påvisar ett sådant mönster att det svenska mediesystemet, som traditionellt sätt haft en hög nyhetskonsumtion bland medborgare (oavsett klass), genomgår dramatiska förändringar – en intressant fråga för diskussioner kring ett informerad politiskt deltagande där medborgare förutsätts ha gemensamma referensramar.

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *