Kommer algoritmerna att ta mitt jobb?

I början av 2014 publicerade jag en artikel i tidskriften Journalism Practice. Artikeln baserades på en pilotstudie jag gjort av hur publiken värderar automatiskt genererade nyhetsartiklar. Mycket kort kan man säga att experimentet gick ut på att låta en grupp läsa en artikel skriven av en ”robot” och en annan grupp läste en artikel skriven av en journalist. De fick sedan betygsätta olika aspekter (t.ex. läsbarhet, trovärdighet, tydlighet och om det var trevlig att läsa) av texten. Avslutningsvis fick de en fråga om de trodde att texten var skriven av en människa eller en ”robot”.

Resultatet av studien blev dels att texterna fick ganska likartade ”betyg”, förutom att texten skriven av en journalist bedömdes som något trevligare att läsa, dels att läsarna hade svårt att avgöra om texterna var skrivna av en människa eller robot.

Ganska snart började olika journalister höra av sig. Med något undantag kom samtalet alltid till slut till frågan ”Kommer journalister att bli av med jobbet nu?”.

Det har i vidare studier (som jag hoppas återkomma till i blogginlägg längre fram) noterats att chefer är mer positiva till robotjournalistik än vad t.ex. reportrar är. I intervjuer har chefer sagt sådana saker som att ”robotjournalistik kommer inte att ta jobb från journalisterna, det kommer att bli ett komplement”. Detta var våren 2015.

I november 2015 rapporterar tidningen Resumé att flera tjänster inom MittMedia kommer att försvinna – som en konsekvens av att koncernen utvecklat ”sportroboten Rosalinda”.

”I september anlitades 7-8 unga sportvikarier, för att under en övergångsperiod, skriva sporttexter åt hela Mittmedia. Redan när vikarierna anställdes fick man veta att tjänsterna skulle komma att ersättas av robotar.”
http://www.resume.se/nyheter/artiklar/2015/11/19/sportroboten-tar-jobb-i-mittmedia/

En av många saker vi kan lära från tidigare medieforskning är att att allt som på något sätt är standardiserat och/eller “mekaniskt” i sin natur oundvikligen kommer att automatiseras – så snart de tekniska förutsättningar finns (se t.ex. Salcetti, 1995).

Som forskare ogillar jag att spekulera om framtiden – den är så svår att forska på, men nu tänkte jag sticka ut hakan och svara på frågan om journalister kommer att förlora sina jobb till algoritmer, svaret är ett rungande Ja – och nej.

Om ditt jobb som journalist idag primärt består i att skriva sportnotiser, ekonominotiser, klippa och klistra pressmeddelanden eller liknande ”mekaniska” arbetsuppgifter – då kommer du troligen att bli av med ditt jobb inom en relativ snar framtid.

Om ditt jobb som journalist däremot primärt handlar om t.ex. granskning av den ekonomiska och politiska makten och/eller olika typer av featurejournalistik, då sitter du säkert för robotarnas framfart (i alla fall ett tag till).

Några referenser

Enter the robot journalist (Clerwall, 2014). http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17512786.2014.883116

Salcetti, M. (1995). The emergence of the reporter: Mechanization and Devaluation of Editorial Workers. In H. Hardt & B. Brennen (Eds.), Newsworkers. Towards a History of the Rank and File (pp. 48–74). Minneapolis: University of Minnesota Press.

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *