NODE researchers participate in a Dagstuhl seminar

NODE guest researcher Helle Sjøvaag and Raul Ferrer, PhD Candidate affiliated with NODE, participated in a Dagstuhl-seminar  on “Analysis, Interpretation and Benefit of User-Generated Data: Computer Science meets Communication Studies” , in April. Sjøvaag was co-organizer of the seminar together with Professors Thorsten Quandt and Gottfried Vossen from the University of Münster and Gera Shegalov from Twitter.

(mer…)

Read More

Kommer algoritmerna att ta mitt jobb?

I början av 2014 publicerade jag en artikel i tidskriften Journalism Practice. Artikeln baserades på en pilotstudie jag gjort av hur publiken värderar automatiskt genererade nyhetsartiklar. Mycket kort kan man säga att experimentet gick ut på att låta en grupp läsa en artikel skriven av en ”robot” och en annan grupp läste en artikel skriven av en journalist. De fick sedan betygsätta olika aspekter (t.ex. läsbarhet, trovärdighet, tydlighet och om det var trevlig att läsa) av texten. Avslutningsvis fick de en fråga om de trodde att texten var skriven av en människa eller en ”robot”.

(mer…)

Read More

‘Bashtags’ against journalists: Researching #mediacriticism on Twitter

“Damn you, media”. “Journalists are liars”. “You suck!”.

These are some of the criticisms against the mainstream media that all too often appear on social media today. They may be offensive, rude, libellous, candid or even sensible, but they all seem to suggest one thing: there is a problem with the media and journalists today.

(mer…)

Read More

Gratis arbete och betalt innehåll: Vem betalar för journalistiken?

I det här inlägget vill jag lyfta fram två trender som båda definierar stora delar av journalistiken under 2000-talet. Båda kan tolkas som symptom på nyhetsmediernas desparata jakt efter ekonomisk vinning i en tid då läsarna väljer bort tidningsprenumerationer och upplagorna krymper. Båda handlar således om pengar. Men istället för att fokusera på läsarnas ovilja att betala för nyheter vill jag här peka på nyhetsmediernas ökade intresse för gratis innehåll.

(mer…)

Read More

Life after death (of journalism rhetoric?): Key highlights from J-Education conference

How can journalism education still be relevant after the death of the profession? Well, that’s a difficult question for practitioners, researchers and educationist alike. Of course the question on the death of journalism (a pessimistic view common in the journalism practice today) is a moot point. But maybe the diversity of research on ’the ’future of journalism’—like that of NODE—is in itself an indication that there is optimism in a field that has been facing its greatest challenge of remaining relevant in the digital age.

(mer…)

Read More

Filterbubblan är klass-ifierad

Nyhetsforskning har kritiserats för att lägga för stort fokus på massmedier och på så vis bortse från den nyhetskonsumtion som sker genom digitala medier. På internet, har man menat, kan alla konsumera i princip vilka nyheter som helst. Så må det vara – i teorin. I praktiken kommer människor orientera sig på olika sätt – livsstilar, utbildningsnivåer och klass kommer generera olika typer av orienteringar. Åtminstone enligt kultursociologiska teorier.

(mer…)

Read More