Ibland behövs det tillstånd för att ta ned träd

Trädfällning kan vara riskabelt, inte minst om det handlar om stora tunga träd. Med sektionsfällning av träd kan man ta ned träd säkert och undvika att de faller över elledningar och hus.

Många vill ta ned träd för att få bättre utsikt och mindre skugga, och det går bra så länge träden står på den egna tomten. Fast det finns några undantag som gör att man först kan behöva tillstånd från kommunen. Det kan vara om marken ingår i strandskyddet eller om träden är en del av detaljplanen för området.

Vissa större träd kan ha kulturhistoriskt intresse och får av den anledningen inte sågas ned, trots att de står på den egna tomten. Är man det minsta osäker på om man får ta ned ett träd ska man prata med sin kommun. Gör man fel kan det leda till böter, och fäller man ett träd utanför den egna tomtgränsen kan man dömas till fängelse.

Säker trädfällning

Det är viktigt att trädfällningen sker på ett säkert sätt för att undvika skador på hus, ledningar och människor. Vid trädfällning i Nacka finns det företag som använder sig av en kranbil då de sågar ned träd. De tar ned trädet bit för bit och lyfter ned de olika delarna med kranen.

Man kan sedan själv välja om man vill ha trädet bortforslat och marken återställd med stubbfräsning. Att anlita ett företag för trädfällning kostar en del, men det kan bli ännu dyrare om man själv misslyckas med fällningen och exempelvis skadar en el-ledning.